Kelímek na alkohol 5 cl PS transp. 40 ks/bal, 1 600 ks/kar