HDPE taška v bloku, 22+12x40cm, 3kg, 100ks/bal, 2500ks/kart