Kelímek automatový 180ml PS h-b,1976, 100ks/bal, 3000ks/kart