Krystal kelímek 65x65x57 mm, 120ml, transp., 25ks/bal, 500ks/kart